top of page

INFO 

Sinds mei 2022 werk ik als geconventioneerd psycholoog. Dit houdt in dat ik als gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog therapie aanbiedt aan kinderen en jongeren in een kwetsbare context aan een lager tarief. 

WERKWIJZE

Bij een eerste contact via mail of telefoon stel ik u kort een paar vragen om in te schatten of jullie aan het juiste adres zijn. Vervolgens maken we een afspraak voor een intake.

INTAKE 

Bij dit eerste gesprek beluister ik de vraag en het verhaal van het kind, de jongere en de ouder. Indien mogelijk en afhankelijk van de leeftijd heb ik ook een gesprek met het kind apart. Daarnaast  geef ik ook uitleg over de werkwijze, procedures en tarieven. Ten slotte stellen we samen een behandelplan op. Dit behandelplan kan wijzigen doorheen de verschillende sessies en het kan ook inhouden dat er eerst nog een verdere verkenning nodig is vooral de behandeling te starten.

VERDERE VERKENNING EN DIAGNOSTIEK 

Wanneer er nog een aantal onduidelijkheden zijn of wanneer het kind of jongere tijd nodig heeft om zijn of haar verhaal te vertellen, is er een verdere verkenning aangewezen. Aan de hand van vragenlijsten, belevingsonderzoek of interviews klaar ik de problematiek verder uit, zodat de therapie gerichter kan afgestemd worden. Na deze fase bekijken we de resultaten en stellen we een behandelplan op

AFRONDING 

Op het moment dat het kind of de jongere zich voldoende gesterkt voelt en wanneer de doelstellingen van het behandelplan bereikt zijn, ronden we af. We bouwen dan de frequentie van de sessies af, maar blijven contact houden om het herval te beperken.

TARIEVEN

Een sessie duurt 45 minuten, met uitzondering van een intakegesprek, ouder – of adviesgesprek.

 

Intakegesprek (60 min.)                                           € 65

Individuele psychotherapie (45 min.)                     € 60 

Ouderbegeleiding, Adviesgesprek (60 min.)          € 65 

Overleg op verplaatsing (bv. op school)                 € 75

 

Soms is er een (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk, dit kan je navragen bij  je mutualiteit. 

VERHINDERD?

Indien u verhinderd bent om op de afspraak te komen, vraag ik u om minimum 24u op voorhand te verwittigen. Indien u niet tijdig verwittigt, ben ik genoodzaakt  het uur toch aan te rekenen, tenzij in geval van overmacht (zoals ziekte, ongeval, …).

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE 

Hierbij werken we samen naar verandering toe, via gesprekken, spel of andere gedragstherapeutische technieken. Bij gesprekstherapie dient er ruimte en tijd te zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met het kind of de jongere. Ik vertrek vanuit een gedragstherapeutische visie, maar combineer dit vaak met een systemische benadering, waarbij ik de ouders of andere belangrijke personen mee betrek bij de behandeling.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding gebeurt vaak naast de individuele therapie van het kind. Hierbij geef ik de nodige adviezen in aanpak, begeleiding van de problematiek in de thuissituatie.

bottom of page